Regulamin / Warunki korzystania1. Korzystanie z serwisu videoo.info oznacza szczegółowe zapoznanie się oraz akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

2. Użytkownikiem serwisu może być jedynie osoba pełnoletnia, lub osoba powyżej 15 roku życia, jednak tylko za zgodą opiekuna oraz wyłącznie w jego obecności.

3. Serwis videoo.info udostępnia narzędzie do konwertowania filmów do plików mp3, mp4 oraz serwer celem przechowywania przekonwertowanych plików z rozszerzeniem .mp3, mp4, a także ich dalszego udostępniania w serwisie videoo.info.

4. Korzystanie z serwisu videoo.info jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych:
a. Stosowania oryginalnych i niezmodyfikowanych przeglądarek internetowych.
b. Włączonej obsługi języka javascript.
c. Włączonej obsługi plików cookies.

5. Zabrania się uzyskiwania dostępu do serwisu videoo.info lub do jej zasobów w sposób zautomatyzowany.

6. Użytkownik konwertujący filmy za pośrednictwem aplikacji dostępowej videoo.info oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do konwertowanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania plików w systemie on-line, w sieci Internet, oraz prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.

7. Użytkownik konwertujący film za pośrednictwem aplikacji dostępowej videoo.info, oświadcza iż wyraża zgodę, na umieszczenie i udostępnienie w serwisie videoo.info kopii przekonwertowanego do formatu mp3 filmu.

8. Zabrania się konwertowania filmów, które swoją treścią lub formą przekazu zawierają:
- treści pornograficzne,
- treści nawołujące do przemocy,
- treści nazistowskie, antysemickie, rasistowskie, nawołujące do homofobii czy agresji wobec jakiejkolwiek klasy bądź grupy społecznej.

9. Za skutki wszelkich działań użytkownika w serwisie videoo.info, w tym w szczególności polegających na konwertowaniu, a także na udostępnianiu w serwisie videoo.info przekonwertowanych do formatu mp3 filmów, odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

10. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem, rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z danego filmu i pliku mp3.

11. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do administracji serwisu videoo.info z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw poprzez przekonwertowanie i udostępnienie przez użytkownika plików, użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce administracji serwisu videoo.info lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań wynikłych z dokonanych naruszeń.

12. Osoby lub instytucje posiadające stosowne prawa autorskie do udostępnionych za pośrednictwem serwisu videoo.info plików winny niezwłocznie skontaktować się z administracją serwisu. Email: videooinfo@yandex.com

13. Serwis videoo.info zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług, w jakimkolwiek czasie.

14. Odbiorcą informacji z cookies jest videoo.info oraz spółki zlecające videoo.info realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię oraz iż dane te mogą zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych videoo.info

15. Premium.videoo.info to płatna usługa dostępna pod adresem http://premium.videoo.info. Usługa polega na dostarczeniu narzedzi do konwertowania filmów. Usługę płatności SMS obsługuje iCommerce sp. z o.o., usługa SMS dostępna w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi. Koszt całkowity sms to 3,69 zł z vat. Ważność kodu sms to 30 dni od daty jego otrzymania. Reklamacje należy zgłaszać na adres videooinfo@yandex.com

16. Administracja serwisu videoo.info zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie natychmiast od chwili ich publikacji na niniejszej stronie.